Privacy statement

Vrijwilligerswerk Tynaarlo heeft de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming aan een digitale vacaturebank stelt in acht genomen. Vrijwilligerswerk Tynaarlo verwerkt niet méér gegevens dan zij nodig heeft voor haar doel, nl vraag en aanbod op het gebied van vrijwillige inzet met elkaar in contact te brengen en het informeren van personen over scholing en activiteiten van Vrijwilligerswerk Tynaarlo.  Daarnaast leggen wij verantwoording af aan onze opdrachtgever de gemeente. Deze informatie bestaat uit anonieme algemene cijfers.

Voor het inschrijven en bemiddelen van  jongeren onder de 16 jaar is toestemming van ouders of verzorgers nodig.  
U heeft recht op inzage, correctie en vernietiging van uw gegevens als deze in Vrijwilligerswerk Tynaarlo  staan. U kunt uw rechten uitoefenen middels uw account of door een email te sturen naar vrijwilligerswerktynaarlo@stichtingtrias.nl                                

De gegevens worden uiterlijk 2 jaren na het beëindigen van de klantrelatie vernietigd, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
Vrijwilligerswerk Tynaarlo zorgt voor een goede beveiliging van de gegevens.
Vrijwilligerswerk Tynaarlo maakt geen gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden zoals direct marketing.
Vrijwilligerswerk Tynaarlo  is een onderdeel van de Stichting Trias dat weer een onderdeel is van Vlechter.