Regels omtrent asielzoekers en statushouders in en buiten opvang.

Wie mag vrijwilligerswerk verrichten?

1. Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist. Wel toetst het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of er sprake is van vrijwilligerswerk. Daarom heeft een organisatie een vrijwilligersverklaring nodig wanneer een asielzoeker er vrijwilligerswerk gaat doen.
2. Statushouders ( Asielzoekers aan wie asiel is verleend). Als een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft, is er geen vrijwilligersverklaring meer nodig om vrijwilligerswerk te mogen doen. Op zijn verblijfsvergunning staat dan ‘arbeid vrij toegestaan, geen twv vereist’. Een vreemdeling die uitgeprocedeerd is of waarbij geen sprake is van rechtmatig verblijf mag geen vrijwilligerswerk doen.  

UWV toetst vrijwilligerswerk

De organisatie waarvoor de asielzoeker vrijwilligerswerk gaat doen, vraagt een vrijwilligersverklaring aan bij het UWV. Het UWV toetst of het vrijwilligerswerk aan bepaalde voorwaarden voldoet. Is dat het geval, dan geeft UWV de vrijwilligersverklaring af aan de organisatie. De eisen van het UWV aan vrijwilligerswerk zijn: -          het werk is meestal onbetaald; -          de organisatie heeft geen winstoogmerk; -          de organisatie heeft ANBI status -          het werk is goed voor de samenleving. Bijvoorbeeld werk in een buurtcentrum, of wandelen met ouderen.   Een verklaring vrijwilligerswerk  van het UWV wordt voor drie jaar verleend, is niet persoonsgebonden en geldt voor de door de organisatie beschreven werkzaamheden. Je hoeft dus geen nieuwe verklaring aan te vragen als andere asielzoekers hetzelfde werk gaan doen. Maar als u de asielzoekers andere taken wilt geven dan is er wel een nieuwe verklaring nodig voor die nieuwe werkzaamheden.    

Vrijwilligerswerk zonder vrijwilligersverklaring

Laat een organisatie asielzoekers vrijwilligerswerk doen zonder vrijwilligersverklaring van het UWV? Dan is er sprake van overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen. De organisatie kan dan een boete krijgen.
 

Onkostenvergoeding

Zowel statushouders en asielzoekers mogen 150 p. maand aan onkostenvergoeding ontvangen en 1500,- op jaarbasis.