Vrijwilligers binnenhalen

Hoe haalt u de juiste vrijwilliger binnen? En wie is dat dan? En heeft u helder wat deze persoon moet doen, hoe lang en/ of hoe vaak? Wat voor de een geldt, geldt niet altijd voor de ander. En werven doe je niet zomaar, het werkt makkelijker met een duidelijk doel voor ogen. Hier vindt u instrumenten om op gestructureerde wijze met werving aan de slag te gaan.


Handboek 5 X B

De vrijwilliger van nu is niet dezelfde als die van vroeger. Druk bezet, van jong tot oud, vragen zij een andere benadering van het vrijwilligerswerk. Inmiddels zijn er veel instrumenten en publicaties over het vinden en binden van de nieuwe vrijwilliger verschenen. Die grote hoeveelheid informatie is in dit boek gebundeld, met 5xB als leidraad. Met deze uitgave kunnen vrijwilligersorganisaties, ondersteuningsinstellingen en trainers in het veld van vrijwillige inzet vrijwilligersbeleid, trainingen en cursussen vormgeven.

Download het handboek 5xB

Hoe de 5xB benadering is toegepast in de amateurkunst, kun je lezen in de publicatie Zonder vrijwilligers geen amateurkunst (externe link).


Vinden en binden jonge vrijwilligers

Vrijwilligersorganisaties willen graag nieuwe, jonge vrijwilligers bereiken en betrekken. Maar waar haalt u die vandaan in een tijd waarin jongeren een dag wel twee keer kunnen vullen met hun bezigheden? CNV Jongeren heeft zich gestort op dit vraagstuk. Voor het project iVolunteer heeft een aantal jongeren marketingplannen geschreven en wervingsacties uitgevoerd voor tien organisaties in Den Haag en Rotterdam.

Download dit document (externe link)


Bronmethodiek

De Bronmethodiek helpt organisaties om te ontdekken wat er leeft in hun ’achterban’, waarvoor men warm loopt en op welke voorwaarden men tijd & talenten voor de organisatie wil inzetten. De Bronmethodiek kan ingezet worden om participatie te bevorderen bij één organisatie, binnen een organisatorisch context (brede school, parochie, multifunctioneel centrum), binnen een buurt of woonzorgzone.

Klik voor meer informatie (externe link)


Stimuleren vrijwillige inzet ouderen

De studie ’Zin in meedoen’ geeft inzicht in de motieven van mensen in de derde levensfase om vrijwilligerswerk te doen. Werkzame principes zijn geformuleerd waarmee vrijwilligersorganisaties ook andere mensen in deze levensfase kunnen mobiliseren.

Download het document (externe link)


Vrijwilligers. Vinden en binden van betrokken medewerkers

Boekje over hoe organisaties vrijwilligers kunnen vinden en binden. De auteurs geven handvatten en tips waarmee een organisatie direct aan de slag kan. Uitgave is bedoeld voor al die bestuurders, coördinatoren en begeleiders die zich in verenigingen en stichtingen bezighouden met vrijwilligers. De pocket is opgebouwd rond drie thema’s: 1. De Verleiding: Het binnenhalen van vrijwilligers. 2. Altijd op Maat: Begeleiden en behouden van vrijwilligers. 3. Afscheid nemen bestaat niet: Beëindigen van vrijwilligerswerk.

Klik hier voor meer informatie (externe link)


Leren van Elkaar in sport, welzijn en zorg

In deze eindrapportage van het Verwey-Jonker Instituut staan uitgebreide tips voor vrijwilligersorganisaties in de zorg, welzijn en sport. Apart is uitgewerkt wat zij binnen hun sector van elkaar kunnen leren bij het werven en behouden van vrijwilligers, maar ook wat zij kunnen leren van andere sectoren.

Klik hier om deze publicatie te downloaden (externe link)


Maatjes gezocht. De impact van maatjeswerk en de campagne van het Oranje Fonds

Van 2011 tot 2013 voerde het Oranje Fonds de campagne Maatjes Gezocht uit. Daarmee wil het bestaande en nieuwe maatjesprojecten ondersteunen met kennis, contacten en het werven van vrijwilligers. Op basis van verschillende onderzoeksmethoden trekken de onderzoekers de conclusie dat de campagne een positieve bijdrage heeft geleverd aan het op gang brengen van nieuwe maatjesprojecten en het vinden van nieuwe vrijwilligers. De maatjesprojecten leveren bovendien een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van nieuwe vormen van sociaal contact. In de drijfveer van maatjes om vrijwilligerswerk te doen, blijkt een zogenaamde funfactor belangrijk.

klik hier om te downloaden en of bestellen (externe link)

Bron: Movisie