Zijn mijn vrijwilligers goed verzekerd?

Vrijwilligers werkende in de gemeente Tynaarlo zijn automatisch verzekekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Tynaarlo. 

Veel Nederlanders doen een vorm van vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld: als vrijwilliger van een buurtcentrum, als buddy van zwaar zieke mensen, als verkeersregelaar of als klaar-over om kinderen bij school veilig over te laten steken. Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is, het brengt ook risico´s met zich mee. Om niet het risico te lopen dat organisaties en hun vrijwilligers onvoldoende of niet verzekerd zijn, heeft de gemeente Tynaarlo, als onderdeel van haar vrijwilligersbeleid, een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. 

Wie is verzekerd

De vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.Er behoeft geen registratie plaats te vinden van de deelnemende organisaties en er geldt geen leeftijdsgrens. Uitgesloten zijn: de vrijwillige politie en de vrijwillige brandweer. 

Wat is verzekerd 

  •  Verkeersaansprakelijkheid  
  •  Rechtspersonen Aansprakelijkheid 
  • Vrijwilligers Aansprakelijkheid 
  • Rechtspersonen Bestuurdersaansprakelijkheid  
  •  VrijwilligersOngevallen  
  •  VrijwilligersRechtsbijstand vrijwilligers 
  •  Persoonlijk eigendommen vrijwilligers 

In geval van schadeIn geval van schade dient benadeelde een schadeaangifteformulier in te vullen. Dit formulier kunt u hieronder downloaden en volledig ingevuld en ondertekend zenden naar :            Gemeente Tynaarlo, Postbus 5, 9480 AA Vries of                                                                  info@tynaarlo.nl 

Vervolgens zal de schade worden gemeld bij de verzekeraar.