Workshop 'Goed Leidinggeven' op 19 september van 19.30 -22.00 uur
Curusus 'Meer vrijwilligers in korte tijd' (start bij voldoende deelnemers)
Training: 'Digitale nieuwsbrieven verzenden' 7 oktober van 19.30- 21.30
'Gemeente, politiek en lobby' dinsdag 5 november, 19.30 uur- 21.30 uur
Workshop 'Begrip voor elkaar' 21 januari 2020 van 19.30 - 21.30 uur
De Beursvloer, Donderdag 30 januari 2020 van 16.00 - 19.00 uur
Voor welke organisatie bent u werkzaam?
Contact gegevens

€ 0