Workshop: cultuurverschillen ‘Begrip heen’ voor elkaar.

Op 21-1-2020
van 19:30:00
tot 21:30:00

Locatie Stichting Bea, Sportcentrum UMCG Beatrixoord, Dilgtweg 5, Haren
door drs. Monique Kroese, Rijksuniversiteit Groningen

Voor Maatschappelijke organisaties en vrijwilligers

Kosten Kosteloos

 

Maatschappelijke organisaties en hun vrijwilligers krijgen in toenemende mate te maken met een diversiteit en andersdenkenden binnen de groep waar mee ze werken. Dat kan zijn jong/oud, hoger/lager opgeleid, Nederlands als moedertaal of niet, verschillen in woonomgeving, gewoontes en gebruiken. Het is niet vanzelfsprekend dat het contact onderling soepel verloopt in zo’n situatie. Wie als vrijwilliger of als professional met diversiteit binnen een groep te maken krijgt kan inzicht en handvatten gebruiken om de samenwerking goed of beter te laten verlopen. 

Monique Kroese is een enthousiaste en ervaren trainer interculturele communicatie aan de RuG. De opzet van deze workshop is praktisch: veel zelf ervaren en oefenen. Ze legt met de deelnemers het accent op het bewust worden van de eigen culturele bagage, het effect van je eigen gedrag op anderen, omgaan met een eerste indruk en het slaan van een brug naar de ander. We zullen met openheid en humor onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om alert en respectvol te kunnen omgaan met diversiteit.