Bestuursleden te kort? Kijk naar nieuwe bestuurs-manieren

Geplaatst op 1-1-1900

Vrijwilligerswerk.nl poste deze week onderstaand bericht:

Nieuwe manieren om te besturen

Bestuursfuncties in verenigingen zijn vaak nog erg traditioneel georganiseerd. Dat vraagt veel tijd en energie van bestuursleden. Bovendien is het vaak lastig om de juiste vrijwilligers te vinden. Veel potentiele kandidaten zien op tegen de dagelijkse beslommeringen en verantwoordelijkheden die het besturen van een vereniging met zich meebrengt. LKCA, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF, Rotterdam Sportsupport, Erasmus Universiteit (Rotterdam School of Management) en Scouting Nederland hebben onderzocht hoe het wél werkt.

In het rapport 'Passend besturen' leest u de ervaringen van vijftien verenigingsbesturen die nieuwe manieren hebben gevonden om het bestuurswerk vorm te geven. Uit de analyse van deze bestuurservaringen kwamen twee werkwijzen naar voren die soms gelijktijdig, dan weer afzonderlijk, houvast gaven aan de uitvoering van het bestuurswerk. Soms ligt de focus op delen en verbinden, dan juist weer op lean & mean.

Hier is het rapport te vinden: https://www.nov.nl/actueel/nieuws/besturen-als-uitdaging-rapport-passend-besturen