Vrijwilligers weten dit vaak niet: Je bent verzekerd! Ook je eigendommen!

Geplaatst op 1-1-1900

Vrijwilligers zijn verzekerd voor:ongevallen en schade/verlies persoonlijke eigendommenaansprakelijkheidrechtsbijstandverkeersaansprakelijkheid 

Bijna 40% van alle nederlanders doet vrijwilligerswerk. Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is, maar ook risico's met zich mee brengt. Om er zeker van te zijn dat organisaties en hun vrijwilligers voldoende verzekerd zijn, heeft de gemeente Tynaarlo een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. 

Alle vrijwilligers in de gemeente Tynaarlo zijn automatisch verzekerd. Iedere vrijwilliger die 'onverplicht en onbetaald' werk doet ten behoeve van anderen en/of de samenleving is automatisch verzekerd voor de genoemde verzekeringen (uitgezonderd vrijwilligers bij de politie en de brandweer). Ongeacht het aantal uren en de organisatie. Ook maatschappelijke stagiaires zijn verzekerd. Mantelzorgers zijn alleen voor de ongevallenverzekering verzekerd. 

De gemeente Tynaarlo heeft de verzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Vrijwilligers zijn dus verzekerd voor:ongevallen en schade/verlies persoonlijke eigendommenaansprakelijkheidrechtsbijstandverkeersaansprakelijkheid 

Voorbeelden: 

  Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilliger: Vrijwilliger stoot dure vaas om tijdens collecteren.  

  Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering Vrijwilliger: Vrijwilliger helpt met het schilderen van het clubhuis en valt van de trap. 

  Aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen: Vrijwilligersorganisatie wordt aangesproken omdat een vrijwilliger schade heeft toegebracht aan derden.  

  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen: Vrijwilliger Wim zit als voorzitter in het bestuur van de hockeyvereniging. Penningmeester Bert gaat over tot de aankoop van een kunstgrasveld. Achteraf blijkt dat de aankoop niet kan worden gefinancierd, doordat de penningmeester de administratie niet op orde heeft. De leverancier van het kunstgrasveld stelt vervolgens ieder bestuurslid (dus ook Wim) in het privévermogen aansprakelijk voor de geleden schade.  

  Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen: Vrijwilliger Ingrid bezorgt voor de lokale ouderenstichting maaltijden aan huis. Dit doet ze met haar eigen auto. Tijdens het bezorgen van een warme maaltijd bij een oudere dame botst ze met haar auto tegen een paal. De auto blijkt zwaar beschadigd. 

Zit je nog met vragen? Neem gerust contact op met het Steunpunt Vrijwlligerswerk Tynaarlo en stel je vragen. Liesbeth de Vries 0592-338934