Privacy verklaring

Vrijwilligerswerk Tynaarlo (onderdeel van stichting Trias) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens Vrijwilligerswerk Tynaarlo
 Nieuwe Rijksweg 37 
 9481 AP Vries
 Telefoon: 059233893
 E-mail: vrijwilligerswerktynaarlo.nl
 Vrijwilligerswerk Tynaarlo is een onderdeel van Stichting Trias


Persoonsgegevens die wij verwerken

 Vrijwilligerswerk Tynaarlo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Leeftijd
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Geboorteland
 Of iemand via een instantie/traject vrijwilligerswerk zoekt
 Inkomsten: uitkering/ arbeid
 Opleidingsniveau

 

En overige persoonsgegevens die men actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en waarom wij persoonsgegevens verwerken 

Vrijwilligerswerk Tynaarlo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Zodat onze medewerkers je kunnen bellen of mailen om je te helpen bij het vinden van vrijwilligerswerk. Zodat onze medewerkers je eventueel nieuws en uitnodigingen kunnen mailen die voor jou als (toekomstige) vrijwilliger belangrijk kunnen zijn.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vrijwilligerswerk Tynaarlo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens: uiterlijk 2 jaar na datum van inschrijving. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vrijwilligerswerk Tynaarlo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vrijwilligerswerk Tynaarlo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze organisatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar vrijwilligerswerktynaarlo@stichtingtrias.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Vrijwilligerswerk Tynaarlo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Vrijwilligerswerk Tynaarlo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vrijwilligerswerk Tynaarlo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons: vrijwilligerswerktynaarlo@stichtingtrias.nl