Taart van de maand

Komend jaar (2019) deelt Vrijwilligerswerk Tynaarlo samen met Bakkerij Haafs uit Vries, de ‘Taart van de Maand’ uit aan vrijwilligers die zich inzetten in de gemeente Tynaarlo. Dit doen wij omdat wij vinden dat vrijwilligers gewoonweg onmisbaar zijn! Wij zijn trots op alle hardwerkende vrijwilligers en wij willen dit ook laten zien. Dit jaar doen we dit door de ‘Taart van de maand uit te reiken.

Werkwijze/voorwaarden:  

  • Vanaf januari 2019 kan iedereen d.m.v. onderstaand formulier vrijwilligers aandragen. Let op: de vrijwilliger(s) moet(en)  werkzaam zijn in de gemeente Tynaarlo en wonen in Drenthe.  
  • Alle namen komen in de Taart van de maand-mand. Elke maand trekt Vrijwilligerswerk Tynaarlo, één briefje uit de mand. De aandrager ontvangt van ons een telefoontje, waarin we samen overleggen, hoe we de taart zullen overhandigen. (Anoniem blijven mag.)   
  • Verenigingen en stichtingen mogen hun hele vrijwilligersbestand aanmelden. Voorletter en achternaam is voldoende. Bestandsformaat moet Excell zijn.   
  • De aangemeld gegevens worden alleen gebruikt voor de Taart van de Maand-actie. Hierna zullen ze (begin 2020 worden vernietigd)  
  • Graag willen we aan de Taart van de maand vrijwilliger met een krantenbericht in het zonnetje zetten. (Dit doen we altijd in goed overleg met de vrijwilliger.) 

Vragen? neem dan contact op met: Liesbeth de Vries, Coördinator Vrijwilligerswerk Tynaarlo, Email: Vrijwilligerswerktynaarlo@stichtingtrias.nl  Telefoon: 0592-338934

De taart van de maand 'januari' is gegaan naar:  Marijke Gordijn

De taart van de maand 'februari' is gegaan naar:  Hetty Regeer

De taart vande maand 'maart' is gegaan naar: Johan de Boer

De taart van de maand 'april' is gegaan naar Geert Geerts

De taart van de maand 'mei' is gegaan naar Sieny Koopmans 

De taart van de maand 'juni' is gegaan naar Dirk Dijkens 

De taart van de maand 'juli' is gegaan naar Enrico Timmer 

De taart van de maand 'augustus'  is gegaan naar Christien Bouwmeester