Een leuke vrijwilligersbaan, hoe komt u eraan?

Vaak rollen mensen in een vrijwilligersbaan, soms worden ze gevraagd door een (sport) vereniging of een organisatie waar ze bij betrokken zijn. Wilt u graag vrijwilligerswerk doen maar hebt u geen idee wat de mogelijkheden zijn, kom dan eens naar het Steunpunt Vrijwilligerswerk Tynaarlo. De medewerkers weten welke organisaties wat voor vacatures hebben.    

Vrijwilligers en uitkeringen.

Als u een uitkering heeft, zijn er een aantal regels om u aan te houden. Eén daarvan is dat een vrijwilligersbaan het zoeken en solliciteren naar een betaalde baan niet in de weg mag staan.  Het is altijd goed om te overleggen met uw contactpersoon van de uitkeringsinstantie. Zij staan vaak positief tegenover vrijwilligerswerk, het kan immers de opstap naar een vaste baan betekenen. In de meeste gevallen is het verplicht om te melden dat u vrijwilligerswerk wilt gaat doen. Het is daarom altijd goed om te overleggen met uw contactpersoon.    

Vrijwilligerswerk en vergoeding.

Als u vrijwilliger bent en u ontvangt alleen een vergoeding van de kosten die u heeft gemaakt, dan is de vergoeding niet belast voor loon- of inkomstenbelasting. U kunt bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor de gemaakte reiskosten, of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet , hoeft uw vergoeding niet door te geven aan de Belastingdienst Als u bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met eigen auto, dan mag de organisatie u een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor uw auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor u rijdt. De kilometervergoeding mag dus niet meer bedragen dan de grens van € 0,19 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt.  
Let op!. Deze regeling geldt niet als u ook een vergoeding krijgt voor de werkzaamheden zelf.     Vergoeding niet meer dan € 150 per maand en € 1500 per jaar  Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten. U krijgt bijvoorbeeld een hogere vergoeding voor de werkzaamheden zelf. Als de totale vergoeding niet meer bedraagt dan € 150 per maand en ook niet meer bedraagt dan € 1500 per jaar ( bedragen 2006), is de vergoeding niet belast voor de loon- of inkomstenbelasting. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet hoeft uw vergoeding niet door te geven aan de Belastingdienst. Indien u een bijstandsuitkering heeft, is de maximale vergoeding €95 per mand tot een maximum van €764 per jaar zonder dat dat invloed heeft op de uitkering.      

Vrijwilligerswerk en verzekeringen.

De organisatie waar u als vrijwilliger werkt is aansprakelijk voor door jou gemaakte schade.  Bijna elke gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten, zo ook de gemeente Tynaarlo. Vraag bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Tynaarlo voor meer informatie.

Vrijwilligerswerk en afspraken.

Het is goed om duidelijke afspraken te maken met de organisatie waar u werkt. Het is wezenlijk om de wederzijdse afspraken in een overeenkomst vast te leggen.   Waar kunt u afspraken over maken :
-          over wie u gaat inwerken en begeleiden
-          over uw werktijden
-          over de manier waarop inspraak is geregeld
-          over onkostenvergoeding en verzekeringen    

Wilt u meer weten over deze onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met het   Steunpunt Vrijwilligerswerk Tynaarlo Nieuwe Rijksweg 37 9481 AP Vries
Tel:  (0592) 338934
Fax: (0592) 338958
Email: steunpuntvrijwilligerswerk@stichtingtrias.nl  
U kunt ook langskomen op de openingstijden: Ma 13.00 – 16.00, Di. en woe. 10.00 – 13.00