De gemeente Tynaarlo heeft twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren.  


Voor wie?

Voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.   Alle vrijwilligers zijn verzekerd:
-                      ongeacht hun leeftijd
-                      ook bij eenmalige activiteiten
 -                      geen minimum aantal uren
-                      ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten  

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Verzekeringspakket  

Basispolis
-                      Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers -                      Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers  

Pluspolis
-                      Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
-                      Bestuurdersaansprakelijksverzekering voor vrijwilligers
-                      Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen -                      Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers  

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is.
Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd.  

Schade… en dan?

De vrijwilliger of rechtspersoon kan het digitale schadeformulier van de gemeentelijke website downloaden en invullen. Vervolgens kan de claim digitaal naar de gemeente worden doorgestuurd. De gemeente zorgt voor registratie en doorzending naar de verzekeringsmaatschappij.

Documenten:
Schadeformulier 

Folder Gemeentelijke verzekering