Wanneer u een uitkering heeft en vrijwilligerswerk wilt doen, is er een aantal dingen waarmee rekening gehouden moet worden. Vrijwilligerswerk mag u niet afhouden van betaald werk. Met vrijwilligerswerk in arbeidstijd moet dan ook worden gestopt wanneer u een (passende) betaalde baan wordt aangeboden. In de vrije tijd kan het vrijwilligerswerk natuurlijk wel worden voortgezet.
   
Let op: Om problemen te voorkomen is het belangrijk dat u uw vrijwilligerwerk meldt bij uw uitkeringsinstantie.


Heeft u een WAO of WW uitkering?  

1. Wanneer u een WW- of WAO-uitkering krijgt, heeft u een algemene informatieplicht bij de instelling die uw uitkering verstrekt (UWV).
2. Het moet gaan om werk bij organisaties met een ANBI-status of een SBBI.
3. Het werk binnen de organisatie moet alleen door vrijwilligers worden gedaan. En dat al minstens 1 jaar lang. Ook mag er het jaar voor de start van het werk geen vacature voor zijn geweest. Als de werkplek of het werk korter dan een jaar bestaat, dan kijken we naar een andere werkplek bij deze organisatie of een andere vergelijkbare organisatie.
4. In het algemeen geldt dat het vrijwilligerswerk nooit de kansen mag verkleinen om terug te keren naar een betaalde baan.

Meer info: http://www.uwv.nl/particulieren/actueel/soepelere-regels-vrijwilligerswerk-voor-mensen-met-ww.aspx

Heeft u een uitkering van een bedrijfsvereniging?  

U moet vrijwilligerswerk schriftelijk aanvragen bij de desbetreffende bedrijfsvereniging. De vrijwilligersorganisatie/instelling die met vrijwilligers werkt, moet dit dan ook officieel aanvragen bij de bedrijfsvereniging.
U mag pas vrijwilligerswerk gaan doen, nadat u toestemming hebt gekregen van de bedrijfsvereniging.    

WWB uitkeringen ( wet werk en bijstand)

1. Wanneer u een WWB- uitkering ontvangt van de Sociale Dienst dient u vooraf toestemming te vragen voor het verrichten van het vrijwilligerswerk. Een aanvraagformulier voor deze toestemming (formulier 'aanvraag toestemming verrichten onbetaald werk')  kunt u downloaden van de site www.werkpleinbaanzicht.nl of opvragen bij uw contactpersoon van Werkplein Baanzicht.
2. Als u onkosten moet maken voor het doen van vrijwilligerswerk en u krijgt deze onkosten niet vergoed van de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet dan zijn er mogelijkheden om deze onkosten vergoed te krijgen. Hierover kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Werkplein Baanzicht.